rainbow

Maui Fire TRIBUTE! Featuring Bradduh IZ – Ua Mau ke Ea o ka ʻĀina i ka Pono

video: Kat Espinda, with Divine thanks 🕯️

Ua Mau ke Ea o ka ʻĀina i ka Pono – The life of the land is perpetuated in righteousness“.

PLEASE READ : An Angel Speaks : https://open.substack.com/pub/aurorah/p/maui-fires-tribute?utm_campaign=post&utm_medium=web